ophavsret mærket 150
Mine Cookies logo

Ophavsret Mærket

Sådan tilmelder du dig:

  1. Hent Vores badget.
  2. Indsæt det på din hjemmeside og sørg for det linker til ophavsret-mærket.dk
  3. Udfyld vores tilmeldningformular

Efter vi har undersøgt om at vores badge er indsat, vil din hjemmeside fremgå på vores side med tilmeldte sites.

Hvad er Ophavsret?

Ophavsret er en juridisk beskyttelse, der gælder for originale værker af forfatterskab, f.eks. kunst, musik, litteratur, softwarekoder osv. Den giver ophavsmanden eneret til sit værk og forhindrer andre i at bruge det uden tilladelse. Ophavsretten omfatter både udgivne og ikkeudgivne værker og gælder i 70 år efter ophavsmandens død. I Danmark, er ophavsretten reguleret af ophavsretsloven.

 

Beskyttelse af ophavsretten sikrer, at en ophavsmand får kompensation for sit værk, og den er med til at sikre, at ophavsmænd fortsat kan skabe nye værker uden at frygte, at deres idéer bliver stjålet. Den tilskynder også til kreativitet, innovation og investering i kreative værker ved at give ophavsmændene et økonomisk incitament til at producere værker af høj kvalitet.

 

Hvordan opnår man ophavsret?

For at opnå ophavsretlig beskyttelse skal et værk opfylde kravet om “originalitet” eller “værkets højde”. Det betyder, at ophavsmanden skal have skabt værket ved sin egen kreative indsats, og at det skal have en vis grad af originalitet. Værkets kvalitet, formål og omfang er ikke afgørende for, om det har status som et værk.

 

I modsætning til andre intellektuelle ejendomsrettigheder kræves der ingen ansøgning eller registrering for at opnå ophavsret til et værk. Når værket er blevet skabt og opfylder kravet om værkets originalitet/højde, opnår det således automatisk ophavsretlig beskyttelse, når det er blevet skabt.

 

Tilmeld din virksomhed til Ophavsret Mærket

Ophavsret-mærket er et badget, der angiver, at et værk er ophavsretligt beskyttet, og som kan bruges til at beskytte ophavsretsindehaverens rettigheder. Det kræver et årligt gebyr at få mærket, men det giver ekstra beskyttelse for indehavere af intellektuel ejendomsret ved at give dem en måde, hvorpå de hurtigt kan vise bevis for deres ejendomsret. For at få mærket skal du registrere din virksomhed hos den danske Intellektuelle Organisation (DIPS).

 

Konklusion

Ophavsret er en form for juridisk beskyttelse af originale værker af forfatterskab, såsom kunst, musik, litteratur, softwarekode osv. Den giver ophavsmanden eneret til sit værk og forhindrer andre i at bruge det uden tilladelse. Ophavsretten gælder i 70 år efter ophavsmandens død og kræver ikke nogen ansøgning eller registrering, der skal opnås. For at sikre yderligere beskyttelse kan ophavsmænd registrere deres virksomhed hos DIPS og få et ophavsretligt mærke. Dette mærke er et bevis på ejerskab og er med til at beskytte kreative værker mod tyveri.

 

 

Download mærket her:

ophavsret mærket 150

Vil du gerne tilmelde din virksomhed!

Tryk på tilmeld for at se vilkår og tilmelde din hjemmeside

Se andre relevandte sider

Klimavenlig hjemmeside
Dansk Hjemmeside
bæredygtig udvikling
vindenergi strøm
Miljø mærkning
Grøn profil
energi spare
CSR Profil
sikker website
Nem nethandel
trygt nethandel
Miljørigtig Pakning
Grøn energi Mærket
Reducere co2
sympati mærket 150
komplet listen 150
dansk cvr 150
rabat mærket 150
socialt ansvar 150
god velfærd 150
spar mere 150
gode arbejdsforhold 150
overenskomstmæssi løn 150
bæredygtig shopping 150
dansk iværksætteri 150
shop med omhu 150
dansk netværk 150
papirfrit 150x150
ophavsret mærket 150
Copyright © All Rights Reserved. Design by Link Web 24/7